18 Eylül 2012 Salı

Haşr Suresi21 BU KUR’AN'I bir dağa indirmiş olsaydık, dağın ezilip büzülerek Allah korkusuyla paramparça olduğunu görürdün. Ve işte [bütün] bu temsîlleri, belki düşün[meyi öğrenebil]irler diye insanların önüne koyuyoruz.

22 ALLAH O'dur ki O'ndan başka ilah yoktur: O, yaratılmışların kavrayış alanı dışındaki şeyleri de, duyuları yahut akıllarıyla kavrayabildiklerini de tek bilendir: O, Rahmân ve Rahîm.

23 Allah O'dur ki O'ndan başka ilah yoktur: Mutlak Hakim, Kutsal, Kurtuluşun Tek Kaynağı, İman Bağışlayan, Doğru ile Yanlışın Tek Belirleyicisi, Üstün, Eğriyi Düzeltip Doğruyu İhya Eden, Bütün İhtişamın Sahibi! Şanı yüce olan Allah, insanların ilahlık yakıştırdıkları her şeyden münezzehtir.

24 O, Allah'tır, Yaratıcı, bütün özlere ve görüntülere şekil veren Yapıcı! Bütün mükemmellik vasıfları [yalnız] O'nundur. Göklerde ve yerde olan herşey O'nun sınırsız şanını yüceltir: çünkü yalnız O'dur kudret ve hikmet sahibi olan.

~~~~    ~~~~    ~~~~    ~~~~    ~~~~

21 HAD WE bestowed this Quran from on high upon a mountain, thou wouldst indeed see it humbling itself, breaking asunder for awe of God. And [all] such parables We propound unto men, so that they might [learn to] think.

22 GOD IS HE save whom there is no deity: the One who knows all that is beyond the reach of a created beings perception, as well as all that can be witnessed by a creatures senses or mind: He, the Most Gracious, the Dispenser of Grace.

23 God is He save whom there is no deity: the Sovereign Supreme, the Holy, the One with whom all salvation rests, the Giver of Faith, the One who determines what is true and false, the Almighty, the One who subdues wrong and restores right,* the One to whom all greatness belongs! Utterly remote is God, in His limitless glory, from anything to which men may ascribe a share in His divinity!

24 He is God, the Creator, the Maker who shapes all forms and appearances! His [alone] are the attributes of perfection. All that is in the heavens and on earth extols His limitless glory: for He alone is almighty, truly wise!

~~~~    ~~~~    ~~~~    ~~~~    ~~~~    ~~~~    ~~~~    ~~~~

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder