23 Mart 2020 Pazartesi

"Kitap Okumak İnsan Öldürmekten Daha Zordur" / İhsan Fazlıoğlu


    Hepimizin okumak için daha çok vakit bulduğu şu günlerde, okumaya başlamadan önce, İhsan Fazlıoğlu'un 1 Aralık 2016 tarihinde Okur Dergisinde ki "Kitap Okumak İnsan Öldürmekten Daha Zordur" başlıklı söyleşisinden alınan şu satırları okumanızı tavsiye ederim. "..Bir niyetiniz ve amacınız yoksa okuma eylemi de herhangi bir anlam taşımaz. Nitekim ehl-i irfân şöyle der: Niyetinden şüphelenen yola çıkamaz; amacından şüphelenen yol alamaz… Niyetsiz ve amaçsız çıkılan yol ise, bedelini ödetir. Bu nedenle “Okumak için okumak” hem vakit kaybıdır hem de kapitalizme yarar; kaldı ki, M.Ö. 479’da ölen Kŏng Fūzĭ’nin ifadesiyle “düşünmeden yapılan her okuma zaman kaybıdır.” Okuma özelinde niyet ile amaç, sorun ve soru adını alır. Başka bir ifadeyle sorununuz yok ise sorunuz da olmaz; sorunuz yok ise, araştırma ve inceleme yapmanızın da bir anlamı bulunmaz; o hâlde tüm bu istidlâlin sonucu şudur: Okumanızın da bir anlamı yoktur. Elbette bilginin bir tür menzil işi olduğunu unutmamalıyız; büyük filozof Taşköprülüzâde’nin dediği üzere, her bilginin bir menzili vardır; o menzile varmadan, o bilgi nâzil olmaz; çünkü nuzûl, menzile tabidir. Yanıtlar, sorularımız ile birikimimiz arasındaki oranın ritmik ifadesindedir; oran yok ise cevap ile karşılansa bile anlaşılmaz, anlaşılamaz… Bu nedenle bulmak için acele etmek, arananın varlığını tehlikeye atar. Sabır tahammül etmek değil; güç biriktirmektir. Her ne olursa olsun feyz îcâbîdir; yeter ki zaman ve zemini gelsin… Unutmayalım ki, mekânı yola dönüştüren niyet sahibi bir kişinin adım atmasıdır. Bir niyet ile adım atmak da kişiyi basit bir yürüyenden, yolcuya dönüştürür." İhsan Fazlıoğlu 
Fotoğraf Tülay Özyılmaz  Ocak 2019 Hay-on-Wye kasabası 

15 Mart 2020 Pazar

Yürümeyi Anlatan Kitap


    'Yürümek dünya yaşamını esasa indirgemeyi gerektirir. Çok gerekli ve temel eşyaları almalıdır yanına yürüyüşçü...Bu bağlamda fazlalıkların bedeli zahmet, sıkıntı, ter ve öfkedir...Yürüyüş bakışın koşullanmadan uzaklaşması için bir yoldur, sadece mekan da değil, insanın kendi içinde de yol açar, dünyanın kıvrımlarını ve insanın kendi içinde ki kıvrımlarını bir duyarlılık ve birlik içinde katetmeye götürür... İçselliğin coğrafyasıyla birleşen dışarının coğrafyası. (denize ulaştıran yolu arayan bir ırmak gibi)' David Le Breton' un 'Yürümeye Övgü' kitabından 
#Güzelyalıdenizi #kuşlarveanneler