18 Ağustos 2014 Pazartesi

Türkiye'de İsrail Askeri İstemiyoruzTBMM DİLEKÇE KOMİSYONU’NA

 İsrail’in, Gazze’ye 07 Temmuz 2014’te başlayan bombardıman ve saldırılarında bugüne kadar 432’si çocuk toplam 1907 kişi hayatını kaybetmiş, 9806 kişi yaralanmış, ev, okul, hastane ve camiler yerle bir edilmiştir.

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı hukuksuz abluka nedeniyle en temel insani ihtiyaçlara bile ulaşamayan Filistinliler çok zor koşullarda yaşam mücadelesi vermekteyken gerçekleşen bu saldırı bütün insanlığın vicdanını isyan ettirmiştir. Tıpkı abluka gibi sivilleri hedef alan bu saldırıların Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre de Türk Ceza Kanununa göre de savaş suçu ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar olduğu delillerle sabit ve aşikârdır.

Öncelikle bu suçlar Türk Ceza Kanunu’nun İnsanlığa karşı suçları düzenleyen 77.maddesinde “ (1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur: a) Kasten öldürme. b) Kasten yaralama.  c) İşkence, eziyet veya köleleştirme… (2) Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; diğer bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır. (3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur. (4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.”  Tarif edilmiştir ve bu suçları işleyenler Türkiye vatandaşı da olsa yabancı da olsa Türkiye mahkemelerinde yargılanabilir. Bu nedenle öncelikle bu suçları işleyenlerin YARGILANMALARINI ve CEZALANDIRILMALARINI talep ediyorum.

Ayrıca, çeşitli şekillerde kamuoyu önünde de dile geldiği gibi İsrail ile Türkiye vatandaşlığını birlikte taşıyan, çifte vatandaşlığı olan Türkiye’deki İsraillilerin bu saldırılarda asker olarak göreve çağrıldığı, bir kısmının hâlihazırda orada askerlik yaptığı malumdur. İsrail vatandaşlığı için erkek ya da kadın İsrail’de askerlik yapmalarının zorunlu olduğu bilinmektedir.  Türkiye vatandaşı olarak Türkiye’den gidip bu insanlık dışı katliama katılan Türkiye-İsrail vatandaşlarının tespit edilerek TÜRKİYE VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILMASI yasal bir gerekliliktir. Bu konuda gerekli araştırma, tespit ve sonrasında çıkarma işlemlerinin yapılmasını talep ediyorum.

Son olarak, birden fazla tabiiyetli yükümlülerden hangilerinin hangi ülkelerde yaptıkları askerlik hizmetinin sayılacağı Bakanlar Kurulunun 05 Temmuz 1993 gün ve 93/4613 sayılı kararı gereğince Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup, İsrail'de yapılan askerlik hizmetleri Türkiye Cumhuriyetinde sayılmaktadır. Bu sebeple Milli Savunma Bakanlığının, yapılan askerlik hizmetlerini geçerli saydığı ülkeler arasından İSRAİL’İN KALDIRILMASINI talep ediyorum.

                                                                                                                                             ..../08/2014
                                                                                                                                             Adı Soyadı
                                                                                                                                                İmza
Adres:                                                                                                                                    
Tel:

Email: https://edilekce.tbmm.gov.tr/ Bu sitede kayıt olduktan sonra giriş yapıp dilekçeyi gönderebilirsiniz ya da yazılı olan dilekçelerden birirni imzalayarak talebinizi bildirmiş olursunuz. 

8 Ağustos 2014 Cuma

Aslında Hiç Komik Değil / Zehra
Özellikle son zamanlarda insanların dil sürçmeleriyle, ne dediklerini bilmemekle, komik fotoğraflarıyla, düzgün olmayan hitabetleriyle ne kadar çok dalga geçer olduk. Neredeyse tüm paylaşımlar bu konular üzerine oldu. Başta hoş, komik gelse de, aslında bu durum, durup düşünüldüğünde insanı ne kadar rahatsız ediyor. Ne olursa olsun insanları bunlar üzerinden eleştirip yargılamamalıyız. Müslümanın uyarısı,eleştirisi bu yolla olmamalı.

İnsanlığın gereği ahlaklı davranmak, vakur olmakken,  şimdilerde erdem oldu ve biz bu vasıfları hatırlamamız, hatırlatmamız gereken zamanları yaşıyoruz.

Rabbim hepimizi zihinlerini temiz tutan, hayır konuşup hayır yazıp çizen kullarından kılsın inşallah. Yoksa hesabımız hiç kolay olmayacak.


Zehra

Resim Mahmood Azadnia tarafından yapılmıştır.