14 Kasım 2018 Çarşamba

Ey hıyanetten de daha zalim olan merhamet! / Odo de Deuil"Merhamet ihanetten daha zalimdir!...'' 2. Haçlı Seferi sırasında komutanları tarafından ölüme terkedilen binlerce Haçlı askeri kara yoluyla Antakya''ya gitmek üzere yola koyuldular. Yolculuk sırasında geriye kalan aç, susuz, yorgun, yaralı, bineksiz ve hayattan ümidini kesmiş olan Haçlı kuvvetleri sonunda Selçuklu ordusu tarafından çepeçevre kuşatıldı. Kılıç sallayacak, mızrak savuracak dermanı dahi kalmamış bu güruh artık Selçukluların eline düşmüştü. Selçuklular isteseler hepsini kılıçtan geçirebilirlerdi ama yapmadılar. Çünkü savaşın nerede başlayıp nerede bittiğini çok iyi biliyorlardı. Bunu bilebilmek için binlerce sayfalık yasalara, hümanist fikirlere, uluslararası yaptırımlara ihtiyaçları yoktu. Kendi kralları tarafından kaderlerine terk edilmiş ve dindaşları olan Bizanslı halktan da yardım görememiş olan Haçlıların, Selçuklulardan gördüğü bu muamele karşısında, aralarından tam 3 bin kişi Müslümanlığı seçerek Selçuklu saflarına katıldı. 2. Haçlı Seferi''ne Fransız kralının yanında bizzat katılan Fransız Din adamı Odo de Deuil bu durumu sefer sırasında tutmuş olduğu kayıtlarında gözü yaşlı bir şekilde ve şu sözlerle ifade etmiştir: ''Ey hıyanetten de daha zalim olan merhamet! Müslümanlar, Hıristiyanlara ekmek vererek dinini satın alıyorlar. Bununla birlikte Türkler onları Müslüman yapmak için herhangi bir baskı ve zorlamada bulunmuyorlardı.'' (Derin Tarih 2014 Ekim)

Fatih Camii